Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract Christian Tour

CONTRACTDE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE     Nr. $Referinta DIN $DataSemnare

BOOKING_REF  din data de $DataSemnare 

Partile contractante  

Societatea Comerciala SC MUST TRAVEL COMPANY SRL - agentia de turism MUST TRAVEL cu sediul in Galati, Str. Brailei nr. 134A, etaj 1 camera 2, tel: 0770.223361; email: office@musttravel.ro, adresa web www.musttravel.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 34768551 , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J17/873/2015 , titulara a Licentei de turism nr. 1272/2019, pentru Agentia de Turism MUST TRAVEL, Asigurare de insolvabilitate seria I nr. 57117 incheiata de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP la data de 29.12.2022 valabila pana la 31.12.2023) privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.musttravel.ro, reprezentata prin Nae Oana Andreea, in calitate de Administrator, denumita in continuare Agentia

Prin Touroperator  Societatea CHRISTIAN `76 TOUR S.R.L., cu sediul in, Bdul Nicolae Balcescu, nr. 25, sector 1,Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/5529/1997, avand cod de inregistrare fiscala RO 9617078, cont bancar RO86BTRL04101202I04993XX -LEI deschis la Banca Transilvania -Agentia Lipscani,tel.+40 31 710 55 13, e-mail relatii.clienti@christiantour.ro,denumita in continuareAgentia de turism organizatoare 

Si

turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna $DateFacturare_Nume, $DateFacturare_Prenume domiciliat/domiciliată în domiciliat in $DateFacturare_Adresa, $DateFacturare_Localitate,  telefon $DateFacturare_Telefon, e-mail  $DateFacturare_Email  posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria $DateFacturare_SerieCI nr$DateFacturare_NumarCI, CNP $DateFacturare_CNP denumit in continuare Turist/Calator, auconvenit la incheierea prezentului contract.

II. Obiectul contractului

2.1. Il constituie vanzarea de catre Agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii de calatorie compus din mai multe servicii turistice inscrise in anexele prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

2.2 Rezumatul contractului

Turisti


Titularul contractului a fost informat cu privire la posibilitatea incheierii unui pachet de polite de asigurare (storno, medicale, Covid 19). Titularul contractului reprezinta cu puteri depline toti turistii inscrisi in contract si semneaza in numele sau si al acestora. Acesta isi manifesta urmatoarele optiuni asumandu-si integral consecintele, prin completarea rubricilor de mai jos , scrierea numelui in clar si semnatura sa:
NU doresc sa inchei□ asigurare storno□asigurare medicala□asigurare travel□asigurare Covid19 
DORESC sa inchei asigurare□ storno, pentru turistii: asig -  
□ medicala, pentru turistii: 
□ travel, pentru turistii: .........................................................................................................................................................................□ asigurare covid19, pentru turistii: ......................................................................................................................................................
Semnatura $DateFacturare_Nume, $DateFacturare_Prenume 


III. Pretul si modalitatile de plata

3.1 Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descrise mai sus este de ….
ACHITAT avans ….., iar diferenta de ….. se va achita pana la data de ……
.3.2 Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele, tarifelesi taxa de rezervare (10% din valoarea contractului)cu exceptia costurilor care nupot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, cu exceptia situatiilor in care in programele anexa sau continutul pachetului (descrierea pachetului turistic) este mentionat altceva; enumerarea este doar exemplificativa.
3.3 Taxa de rezervare reprezintă acoperirea costurilor Agenției generate de activitatea desfășurată pentru activitățile de analiză, negociere, ofertare, contractare etc.în scopul oferirii pachetului touristic către turist și este adusa la cunostinta titularului contractului conform prevederilor articolului 3.2; Taxa de rezervare va fi retinuta de Agentie inclusiv la incetarea contractului in ipoteza unuicaz de forta majora/circumstantele inevitabile si extraordinare conform prevederilor Art.6, alineatul 2 coroborate cu Art.13, alineatul 4 din O.G. 2/2018 Art.1341, alineatul 1 si Art.1635, alineatul 1 din Codul Civil.
3.4 Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta a BNR+2% din ziua platii.
3.5 Modalitati de plata.Plata se poate face in EUR sau in RON,cash sau cu card la un sediu Christian Tour.Pachetele se pot achita:-prin banca –depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura-link de plata –PayUPlata serviciilor turistice interne se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

IV. Termene de plata

4.1 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat.
4.2 Conditiile standard sunt: la inscriere se achita un avans de 30% din pretul pachetului, urmand ca plata finala sa se faca cu pana la 21 de zile inainte de plecare. Insa acestea vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 4.1 de mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta, rezumatul sau anexele contractului intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive pentru turist (aceste conditii speciale/derogatorii pot fi mentionate in materiale precum: oferte speciale, early-booking, black-Friday, targuri de turism, etc.).
4.3 Nerespectarea de catre Turist a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul fara notificare in prealabil si sa solicite despagubiri pentrudaunele suferite.

V. Conditii Generale 

Agentia de turism organizatoare Christian Tour are licenta de turism nr. 405/21.10.2021si polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria | nr. 55466 /15.11.2021 valabila pana la data de 05.12.2022 emisa de catre Societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu sediul in Aleea Alexandru, nr. 51 sector 1, Bucuresti, tel. +40 21 405 74 20, e-mail office@omniasig.ro.Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism Christian ’76 Tour (https://christiantour.ro/documente-utile).

VI. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism organizatoare

6.1 Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp. 
6.2 Agentia de turism organizatoare se obliga sa informeze turistul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatiaaplicabila.
6.3Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. Pentru modificările sau anulările făcute de agenția de turism organizatoare din aceste motive, nu se datoreaza turistului nicio despăgubire. Deasemenea, in situatia in care turistul renunță la călătorie dupăce agenția de turism organizatoare a fost nevoită din cauzele mai sus enumerate exemplificativ, să modifice tipul sau categoria mijloacelor de transport, ori unitățile de cazare, acesta datoreazăagenției de turism penalități, conform art. 9.3 de mai jos și altor prevederi contractuale speciale, derogatorii de la norma contractuală generală. Neprezentarea la îmbarcare, refuzul de îmbarcare sau alte asemenea situații nu dau dreptul turistului de a cere restituirea prețului plătit.În cazul anulării călătoriei de către agenția de turism organizatoare din motive precum cele enumerate exemplificativ mai sus, sau cand turistul renuntă la călătore, după ce agentia organizatoare l-a informat asupra modificărilor intervenite, agenția de turism organizatoare va restitui suma plătita de turist reținând o taxa de serviciu de 10% din valoarea contractului, care reprezintă contravaloarea muncii depuse până la acel moment în beneficiul turistului (cautarea variantelor de vacantă, contactarea partenerilor interni sau externi, discutii, negocieri, inclusiv cu turistul, intocmirea si semnarea contractului si a documentelor de călătorie, operațiuni de incasare si de plati etc.). Restituirea prețului către turist se va face in termen de 14 zile de la data la care se recupereazăsumele plătite furnizorilor de servicii turistice (hoteluri, transportatori etc), aferente pachetului touristic respectiv.În cazul anulării călătoriei turistice din cauze de forță majoră sau caz fortuit (calamitati naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, inchideri temporare totale sau parțiale ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, instituirea de restricții de călătorie de către autoritățile naționale române sau străine ori de cele internationale etc,), agenția de turism organizatoare va putea, alternativ restituirii sumei plătite de turist (în condițiile menționate mai sus), să ofere acestuia vouchere valorice(note de credit) pe intreaga suma achitata, care să poată fi folosite pentru cumpărarea altor produse turistice ale agenției turoperatoare. Deasemenea, tot alternativ, turistul va putea opta pentru schimbarea perioadei de călătorie și menținerea celorlalte caracteristici ale pachetului turistic, in funcție și de condițiile stabilite de furnizorul de servicii turistice (hotel, transportator, alt furnizor) ori disponibilitatea acestuia, ori eventuale diferențe de preț.
6.4Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursareapretului.
6.5Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.
6.6Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare. Nu este considerată modificare a contractului indicarea de cătreAgenție a unității de cazare sau modificarea ulterioară a acesteia în ipoteza in care turistul a încheiat contractul pentru un pachet de servicii turistice care descria generic unitatea de cazare si categoria sa (spre exemplu: cazare in hotel 4* litoral Antalya).
6.7 In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale turistului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa 
calatorul, in scris, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar turistul are posibilitatea ca, intr-un termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Totuși, în astfel de cazuri, agentia de turism organizatoare este in drept să retina o taxa de serviciu de 10% din valoarea contractului, care reprezintă contravaloarea muncii depuse până la acel moment în beneficiul turistului (cautarea variantelor de vacantă, contactarea partenerilor interni sau externi, discutii, negocieri, inclusiv cu turistul, intocmirea si semnarea contractului si a documentelor de călătorie, operațiuni de incasare si de plati etc.). Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare va comunica turistului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, turistul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. Daca modificarea intervine dupa inceperea calatoriei, informarea se va face incel mai scurt timp de la momentul cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare.Turistul are la dispozitie un termen de 48 de orede la primirea informarii de a anunta Agentia de turism organizatoare despre decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca turistul a acceptat modificarile propuse de Agentia de turism organizatoare si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.
6.8 In cazul in care turistul opteaza pentru incetarea contractului, Agentia de turism organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama turistului, in aceeasi valuta, cash sau prin OP in termen de 14 zile de la data incetarii contractului, cucondiția recuperării sumelor plătite de agenția de turism organizatoare furnizorilor de servicii turistice. Deasemenea, vor fi aplicabileprevederile art. 6.7 de mai sus privind taxa de serviciu.
6.9 In cazul in care turistul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari.
6.10 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarzieresi nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
6.11Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cumar fi intarzierea curselor aeriene, neacordarea autorizatiilor de zbor/de decolare/de aterizare, conditii meteorologice nefavorabile, accidente, formalitati vamale, nevoi medicale/fiziologice ori urgențe ale unor turiști etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
6.12 Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul urmatoarele tipuri de informari:-de confirmare/modificare hotel, daca pachetul contractat nu este cu confirmare imediata-de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial-de plecare: orarele, locurile stopurilor tehnice, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc.Informarile de plecare se transmit automat din sistem inainte de inceperea pachetului turistic.In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).

VII. Drepturile si obligatiile turistului

7.1 Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului contract turistul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
7.2Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui contract sau afisate pe website-ul Agenției. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea "Pretul nu include", acestea fiind optionale siprestate de catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori.
7.3 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
7.4 Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc. Pretul, modalitatile de incheiere si particularitatile sunt diferite in functie de societatea de asigurare si vor fi prezentate de catre reprezentantii agentiei.
7.5 Turistul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a turistului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.In cazul in care turistul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte agentia de turism organizatoare inainte de achizitionarea pachetului, iar agentia trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a calatorie sau vacanate, luand in considerare nevoile acestuia.
7.6Turistul poate transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare, dacă este posibil și în condițiile stabilite de furnizorii serviciilor turistice incluse în pachetul turistic.
7.7Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
7.8 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale.
7.9 Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Agentiade turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile contractuale.
7.10 Turistul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie declasificarea hotelului si de destinatie.
7.11 Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nuare nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
7.12 Agentia de turism organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, inainte de plecare.Turistul se obliga sa anunte agentia de turism organizatoare daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului contract, si anume e-mail carmen_sirghe@yahoo.com si telefon 0751012814. Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentia de turism organizatoare pentru transmiterea diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata.
7.13 Turistul are obligatia de a consulta conditiile specifice de comercializare a programelor de tip circuit, acestea fiind disponibile spre consultare in toate sediile de vanzare ale Agentiei de turism Organizatare sau pehttps://christiantour.ro/documente-utile.

VIII. Modificarea pretului contractului

8.1 Pretul pachetului de servicii turistice este stabilit prin contract.Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata turistului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va facenumai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile.In caz contrar, cererea nu este luata in considerare.
8.2 Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism organizatoare va trimite turistului o notificare in scris privind aceastacrestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului.

IX. Modificari, retrageri, anulari

9.1 Turistul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia.In cazul in care turistul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta va plati Agentiei de turism organizatoare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.
9.2 Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau orice alt element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
9.3 Conditiile de anulare (penalitatea care va fi platita de catre turist) difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferentaprodusului vandut.Penalitatile standard sunt:a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii;c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrulprogramelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.Penalitatile strandard vor fi inlocuite de cele speciale/derogatorii, mentionate mai sus, la Art.2.2 Rezumatul Contractului; in orice caz, intotdeauna se vor aplica conditiile de penalizare cele mai restrictive.
9.4 Agentia de turism organizatoare poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet (cu exceptia taxei de serviciu), dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:-20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;-7 sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;-48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;b) Agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.Restituirea sumelor plătite de turist, in ipoteza lit.b) de mai sus se va face avându-se în vedere toate prevederile cap.VI.
9.5 Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, turistul poate renunta total saupartial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
9.6 Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in contract, Agentia de turism organizatoare va oferi,fara costuri suplimentare pentru turist, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcereacalatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de Agentia de turism organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.Turistul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.
9.7 In cazul in care din motive independente de Agentia de turism organizatoare, turistul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse in pachet, Agentia de turism organizatoare va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.

X. Reclamatii si litigii, asistenta calatorilor si raspunderea contractuala

10.1 In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
10.2 Atat Agentia de turism organizatoare ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Christian Tour nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
10.3 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:a) neconformitatea nu poate fi remediata;b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.In cazul incare, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, turistul are dreptul la o reducere de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
10.4 Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre turist.
10.5 Turistul nu are dreptul ladespagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:a) este imputabila calatorului;b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila;c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
10.6Turistul înțelege și acceptă că unitățile de cazare sunt clasificate de autoritățile competente din țările în caresunt situate, conform normelor aplicabile în țările respective. Eventualele neconcordanțe între clasificarea oficialăa unității de cazare (cu tot ceea ce presupune aceasta: dimensiuni camere, dotări, facilitati hotel, servicii suplimentare etc.) și așteptările turistului nu pot duce în nicio circumstanță și pentru niciun motiv la suportarea de despăgubiri de către Agenție și nici nu pot servi turistului ca motiv dereziliere a contractului; în ipoteza in care, totuși, turistul reziliază contractului din astfel de motive, Agenția nu poate fi obligata la restituirea prețului și/sau la plata vreunei penalități/despăgubiri.
10.7Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata turistului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor turistice prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta.
10.8 In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
10.9Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
10.10 Agentia de turism organizatoare acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consularasi (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea turistului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.
10.11 Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, turistul poate folosi urmatoarele date de contact:Agentia organizatoare: telefon +40 317 105 513, e-mail: relatii.clienti@christiantour.ro

XI. Clauze finale

11.1 Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. Acesta poate suferi modificari impuse de noua legislatie.Subsemnatul STOICA CARMEN ADINA declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Contract si Anexele la Contract(programul turistic,detaliile serviciilor turisitice, prer, alte informari) ca sunt rezultatul negocierilor si sunt de acord cu ele integral si neconditionat.
11.2 In interesul prezentului contract, atunci cand obiectul acestuia il constituie un pachet de servicii de calatorie, termenii de mai jos sunt echivalenti si au intelesul prevazut in OG nr. 2/2018, dupa cum urmeaza:-turist = calator = orice persoana care doreste sa incheie un contract sau care are dreptul sa calatoreasca pe baza unui contract incheiat in conditiile prezentei ordonante-turoperator = agentie de turism organizatoare = agentia de turism care desfasoare activitatea de organizare-agentie detailista = agentie intermediara = agentia de turism care desfasoara activitatea de intermediere.

Agentia de turism

CHRISTIAN TOUR prin agentia revanzatoare       Turist
MUST TRAVEL COMPANY SRL  
          $DateFacturare_Nume, $DateFacturare_Prenume